Ur SLU:s kunskapsbank

Olika framtider för grisarna

Senast ändrad: 13 november 2020
Grisarkultingar i box, foto.

Efterfrågan på griskött ökar i världen när många länder reser sig från fattigdom. Samtidigt ökar kraven på klimatsmart köttproduktion. I EU-projektet SusPig skissar vi på två scenarier.

Maxad produktion utgår från ”hållbar intensifiering”, ett begrepp som ofta återkommer i diskussioner om livsmedelsstrategin. Genom foder med mycket hög kvalitet maximeras köttproduktionen från en begränsad areal samtidigt som klimatpåverkan minimeras. Grisarna selekteras framför allt för ökad fodereffektivitet och kräver ett näringsrikt foder.

Stabil produktion innebär ett motståndskraftigt system där hälsa och livslängd får stor tyngd i avelsarbetet och grisarna fodras med sådant som vi inte äter.

När allting fungerar i en god miljö blir produktionsnivån högre i det första scenariot. Klimatförändringen med värmeböljor och variation i tillgång och kvalitet på foder kan dock leda till att det andra scenariot blir mer fördelaktigt. Valet av produktionssystem styrs även av politiska beslut och konsumenters efterfrågan. Båda scenarier rymmer spännande teknologiska lösningar, som att producera grisfoder på restprodukter från skogsindustrin. Sådan utveckling pågår i norska projekt, parallellt med utvecklingen av avelsprogram i SusPig. Mer om SusPig hittar du här https://era-susan.eu/content/suspighttp://suspig-era.net/

Referens

Rauw MW, Rydhmer L, Kyriazakis I, Øverland M, Gilbert H, Dekkers JCM, Hermesch S, Bouquet A, Gómez Izquierdo E, Louveau I, Gomez‐Raya L. 2020. Prospects for sustainability of pig production in relation to climate change and novel feed resources. Journal of the Science of Food and Agriculture 2020, DOI 10.1002/jsfa.10338

Länk till artikeln

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jsfa.10338


Kontaktinformation

Lotta Rydhmer, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
lotta.rydhmer@slu.se, 018-67 45 44