Ur SLU:s kunskapsbank

Smågrisdödlighet minskas av senarelagd grupphållning

Senast ändrad: 03 juni 2021

I svensk ekologisk smågrisproduktion hålls suggor och smågrisar tillsammans i grupphållning från 2 veckor efter grisning. Grupphållningen gör att digivning sker mer sällan än i konventionell smågrisproduktion, där varje sugga hålls ensam med sina smågrisar i en box tills avvänjning. Att digivning inte sker lika ofta gör att smågrisarna växer sämre och att dödligheten ökar.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan jämfört tre olika skötselruiner för suggor och undersökt samband mellan digivning, smågristillväxt och smågrisdödlighet. 43 suggor med smågrisar släpptes ut i grupphållning 1, 2 eller 3 veckor efter grisning.

Smågrisdödligheten var signifikant lägre om suggor och smågrisar blev utsläppta till grupphållning 3 veckor istället för 1 vecka efter födelsen. För ett gott resultat var det dock viktigt att motverka smågrisdödligheten den första levnadsveckan oavsett hållningssystem.

Sedan studien genomfördes har KRAV ändrat sitt regelverk så att suggor måste ha tillgång till utevistelse från 3 istället för 2 veckor efter grisning, vilket innebär att grupphållning i praktiken kommer startas från 3 veckors ålder.

Länk till publikationen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892577/

Referens

Thomsson O, Sjunnesson Y, Magnusson U, Eliasson-Selling L, Wallenbeck A, Bergqvist AS. Consequences for Piglet Performance of Group Housing Lactating Sows at One, Two, or Three Weeks Post-Farrowing. PLoS One. 2016 Jun 3;11(6):e0156581. doi: 10.1371/journal.pone.0156581. eCollection 2016.


Kontaktinformation

Ann-Sofi Bergqvist
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-672986
E-post: ann-sofi.bergqvist@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se