Ur SLU:s kunskapsbank

Spädgrisdiarré vanligt i svenska besättningar

Senast ändrad: 03 juni 2021

Spädgrisdiarré är ett uppmärksammat problem i svensk grisproduktion. För att ta reda på hur vanlig sjukdomen är, hur den hanteras och vilka besättningar som drabbas, har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en enkätstudie.

Studien, som omfattade 170 slumpmässigt utvalda gårdar, genomfördes 2012 i samarbete med Gård och Djurhälsan och Lundens Djurhälsa AB. Förekomst av spädgrisdiarré angavs som "Ja", "Nej" eller "Enstaka fall" baserat på djurägarens bedömning.

Av de djurägare som svarade på enkäten, angav cirka 80 % att de haft fall av spädgrisdiarré under föregående år. De flesta vaccinerade suggor och gyltor mot diarréframkallande koli-bakterier och vissa även mot tarmbrand. Trots detta såg 40 % av djurägarna mer än enstaka fall av spädgrisdiarré. Den vanligaste behandlingen var antibiotika, ofta i kombination med vätskeersättning. Vilket antibiotikum som användes varierade men trimsulfa var oftast förstahandsvalet.

Vid jämförelse av besättningar med och utan diarré sågs att större besättningar (>200 suggor) hade högre risk att drabbas, liksom besättningar där man satte in fler åtgärder för att rädda svaga grisar.

Sammantaget visar resultaten att spädgrisdiarré är vanligt och att traditionell behandling och förebyggande åtgärder inte alltid är effektiva.

Länk till publikationen

https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-016-0261-0

Referens

Jenny Larsson, Nils Fall, Maria Lindberg and Magdalena Jacobson. Farm characteristics and management routines related to neonatal porcine diarrhoea: a survey among Swedish piglet producers. Acta Veterinaria Scandinavica. 2016, 58:77. DOI: 10.1186/s13028-016-0261-0


Kontaktinformation

Jenny Larsson
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar                                                        

Telefon: 018-671321
E-post: jenny.larsson@slu.se