Ur SLU:s kunskapsbank

Tidig hantering kan ge gladare grisar

Senast ändrad: 28 november 2019

Lek och utforskning av miljön är associerat med positiva känslor och denna studie visade att tidig hantering av smågrisar kan stimulera till ökad lek och utforskning senare i livet. Tidig hantering, i form av beröring, tros påverka utvecklingen av neuroner i hjärnan vilket i sin tur kan kopplas till effekter på beteende.

I denna studie hanterades antingen alla, inga eller hälften av smågrisarna i en kull under deras första levnadsmånad. När smågrisarna sedan testades i ett lek- och utforskningstest kunde man se att kön och vikt spelade roll för hur grisarna betedde sig, vilket även setts i andra studier. Men resultaten återspeglade även att de hanterade grisarna var mer aktiva i leken. Dessutom såg man att de grisar som kom från kullar där hälften av smågrisarna hanterats var mer involverade i utforskande beteende med varandra. Det verkade alltså som att deras sociala förmåga påverkats, kanske till följd av att sociala interaktioner triggades när de hanterade smågrisarna kom tillbaka till sin kull.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad februari 2016

 

 

 

Länk till artikeln:

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10044662&fileId=S1751731115001743

Referens:

M. Zupan, T. Rehn, D. de Oliveira and L. J. Keeling. Promoting positive states: the effect of early human handling on play and exploratory behaviour in pigs. Animal (2016), 10:1, pp 135–141. doi:10.1017/S1751731115001743


Kontaktinformation

Therese Rehn
Forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-672108
E-post: therese.rehn@slu.se