Ur SLU:s kunskapsbank

Virusförekomst hos grisar med PMWS och friska grisar

Senast ändrad: 09 december 2021

Många sjukdomar hos djur och människor är komplexa. Detta innebär att flera olika faktorer kan påverka sjukdomens uppkomst och utfall. Sådana faktorer kan vara stress, genetik eller olika mikroorganismer. Till exempel kan virus som en individ redan bär på eventuellt påverka vilken effekt ett nytt virus kommer ha på ett djurs hälsa.

För att förstå effekten av samtidig infektion med olika virus hos gris har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt vilka virus grisar som drabbats av den komplexa sjukdomen Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) bär på och jämfört detta med situationen hos friska grisar. I studien användes så kallad storskalig sekvensering och bioinformatik för att analysera vilka virus som finns i grisens lymfknutor.

Resultaten visade att friska grisar var infekterade av ett antal olika virus, varav många var enkelsträngade DNA-virus. I PMWS-grisar var, som väntat, porcint circovirus typ 2 (PCV2) det virus som dominerade men i bakgrunden av PCV2-infektionen identifierades även ett antal andra DNA- och RNA-virusinfektioner. Som en bonus upptäcktes virus som inte tidigare beskrivits i den svenska grispopulationen, bl. a. ett porcint pestivirus som i andra länder kopplats till skaksjuka hos smågris.

Sammantaget så kommer dessa resultat kunna leda till en ökad förståelse kring hur komplexa infektionssjukdomar uppkommer.

Länk till artikeln

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0166863

Referens

Blomström A-L, Fossum C, Wallgren P, Berg M (2016) Viral Metagenomic Analysis Displays the Co-Infection Situation in Healthy and PMWS Affected Pigs. PLoS ONE 11(12): e0166863. doi:10.1371/journal.pone.0166863


Kontaktinformation

Anne-Lie Blomström, forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
anne-lie.blomstrom@slu.se
018-67 19 99