Ur SLU:s kunskapsbank

Automatisk vägning på bete

Senast ändrad: 01 mars 2021
Vägning av djur på bete, foto.

Under betesperioden kan det vara svårt att övervaka djurs tillväxt och hälsa. Målet med detta projekt var att utveckla en metod för sådan övervakning där djurägaren får ett larm när kurvan över ett djurs viktutveckling avviker från det normala.

Projektets fokus var att identifiera individer som var angripna av parasiter för att kunna avmaska just dessa djur. Då kan avmaskning göras i enlighet med reglerna för ekologisk produktion. Men tanken är att även andra orsaker till dålig tillväxt ska kunna fångas upp.

I försöket testades ny teknik med automatisk vägning baserad på en matematisk tillväxtmodell. För att få djuren att väga sig dagligen monterades vågstationerna vid utgången från en mindre fålla i beteshagen där vattenkopparna var placerade. Djuren gick in i fållan genom en självöppnande grind men var tvungna att passera vågen på vägen ut. I vågstationerna testades också drift med solceller jämfört med tillgång på ström via nätet. Det visade sig att solceller fungerar utmärkt om vågen placeras på en solig plats och stängs av nattetid för att spara ström.

Försöket visar att det finns stor potential att använda solcellsdriven helautomatisk vägning som ett sätt att övervaka nötkreatur på bete, mäta tillväxten i vågstationer och tidigt fånga upp djur som avviker i vikt.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2020.104157

Referens

Arvidsson Segerkvist K, Höglund J, Österlund H, Wik C, Högberg N, Hessle A. 2020. Automatic weighing as an animal health monitoring tool on pasture. Livestock Science 240, 104157


Kontaktinformation

Katarina Arvidsson Segerkvist, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
katarina.segerkvist@slu.se0511-671 44

                    

Sidansvarig: ew-red@slu.se