Ur SLU:s kunskapsbank

Förenklad diagnosticering av endometrit hos kor

Senast ändrad: 06 maj 2024
Komule

Efter kalvning kan mjölkkor drabbas av infektion i livmodern. Ibland leder detta till inflammation i livmoderslemhinnan. En lindrig form av tillståndet kallas subklinisk livmoderinflammation, vilket innebär att immunceller samlas i livmoderslemhinnan, men det syns inga kliniska tecken på sjukdom.

Det är svårt och arbetskrävande att identifiera subklinisk livmoderinflammation, vilket förklarar varför sjukdomen ofta inte blir diagnostiserad. Därmed blir tillståndet heller inte behandlat, vilket påverkar kons fruktsamhet och framtida mjölkproduktion. Detta kan i sin tur leda till att kons liv förkortas med en alltför tidig slakt.

MikroRNA är små RNA-molekyler som cirkulerar i blodet. De hjälper till att reglera vilka gener som kommer till uttryck. MikroRNA är stabila och användbara som biomarkörer för vävnadsfunktion vid en mängd olika sjukdomar. Vi har undersökt hur mikroRNA påverkas vid subklinisk endometrit.

Trots att sjukdomen till synes är begränsad till livmoderslemhinnan visar vår studie att kor som drabbats av subklinisk endometrit har en tydligt annorlunda mikroRNA-profil i det cirkulerande blodet, jämfört med friska kor.

Studien ger ny kunskap om de förändringar som uppstår i kroppen vid sjukdom i livmodern, och en blodprovsanalys av en panel av mikroRNA-biomarkörer skulle kunna vara en lämplig metod för att ställa diagnos på kor med subklinisk livmoderinflammation.

Projektet har genomförts med stöd från FORMAS.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2023-23616

Referens

Pereira G, Charpigny G, Guo Y, Silva E, Silva MF, Ye T, Lopes-da-Costa L, Humblot P. 2023. Characterization of circulating microRNA profiles of postpartum dairy cows with persistent subclinical endometritis. Journal of Dairy Science 106 (12), 9704–9717. 


Kontaktinformation

Patrice Humblot

Professor emeritus, forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion

Telefon: +4618671301
E-post: patrice.humblot@slu.se