Ur SLU:s kunskapsbank

God ekonomi med mjölkraskorsning

Senast ändrad: 03 juni 2020
Kor i ladugården, foto.

Intresset för korsning mellan mjölkraser ökar i Sverige, vilket ökar behovet för mer kunskap rörande korsningsavel – särskilt om dess ekonomiska konsekvenser. I denna studie simulerades rotationskorsning och slutkorsning mellan raserna Holstein och SRB i en konventionell och en ekologisk besättning.

I slutkorsningsstrategin räknade vi med 30 procent SRB x Holstein-korsningar och 70 procent renrasiga Holstein, vilket innebar att effekten av korsning i den besättningen var ungefär hälften av effekten i besättningen med rotationskorsning. Slutkorsningsstrategin innebar även att korsningsdjuren inseminerades endast med köttrassperma.

Täckningsbidraget ökade med cirka 2 procent med rotationskorsning, jämfört med en renrasig Holsteinbesättning. Dock räknade vi inte med lägre kostnader för uppfödning av rekryteringskvigor, trots att deras antal minskade med drygt 20 procent med rotationskorsning, beroende på förbättrad fertilitet och överlevnad. Vi fann ingen markant förlust i mjölkintäkter i någon av korsningsstrategierna. Den ekonomiska effekten var ganska lika i konventionell och ekologisk produktion.

Sammantaget visar dessa resultat att det finns ekonomiska fördelar med korsning mellan våra svenska mjölkraser.

Länk till publikation

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030219309919

Referens

Clasen JB, Fikse WF, Kargo M, Rydhmer L, Strandberg E, Østergaard S. 2020. Economic consequences of dairy crossbreeding in conventional and organic herds in Sweden. Journal of dairy science, 103(1), 514-528.


Kontaktinformation

Julie Clasen
Doktorand vid institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik
E-post: julie.clasen@slu.se

Sidansvarig: ew-red@slu.se