Ur SLU:s kunskapsbank

Havre sänker kons metanutsläpp

Senast ändrad: 01 februari 2024
Växande havre, foto.

Laboratorieförsök har visat att ersättning av korn med havre kan minska metanutsläppen från våmmen. Ett uppföljande utfodringsförsök med mjölkkor visar liknande resultat.

I utfodringsförsöket ingick 16 mjölkkor av SRB-ras. Kornas foderstat bestod av 60 % gräsensilage och 10 % rapsmjöl, samt 30 % spannmål bestående av antingen bara korn, eller 2/3 korn och 1/3 havre, 1/3 korn och 2/3 havre eller bara havre. Under försöket mättes kornas foderkonsumtion, mjölkavkastning och mjölksammansättning samt deras metanutsläpp. Dessutom analyserades fodrets näringsinnehåll och smältbarhet.

Metanavgången per kg ECM var 5 % lägre från de kor som utfodrades med enbart havre jämfört med de kor som utfodrades med enbart korn. Trots havrens lägre smältbarhet påverkades inte mjölkavkastningen, varken räknat som kg mjölk eller kg ECM, av spannmålsbytet. Koncentrationen av protein i mjölken minskade något men den totala produktionen av mjölkprotein förblev oförändrad.

Resultaten från denna studie visar att ersättning av korn med havre i foderstaten till mjölkkor kan minska metanutsläppen från våmmen utan att påverka produktiviteten negativt.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2020-19644

Referens

Ramin M, Fant P, Huhtanen P. 2021. The effects of gradual replacement of barley with oats on enteric methane emissions, rumen fermentation, milk production, and energy utilization in dairy cows. Journal of Dairy Science 104:5617-5630.