Ur SLU:s kunskapsbank

På väg från acceptabel till god djurvälfärd vid kontroller

Senast ändrad: 04 april 2024
Kor vid ett foderbord, foto.

Nämn ordet djurvälfärd och de flesta tänker på att djur ska må bra. Ett så kallat djurskyddsprotokoll fokuserar dock bara på att djurens tillvaro inte ska understiga gränsen för vad vi kan acceptera. Att fokus ligger på att begränsa lidande istället för att maximera god livskvalitet skapar få incitament att göra det lilla extra för att se till att djuren verkligen trivs.

I en studie från SLU om välfärd hos kor föreslår vi att man i framtiden ska rikta uppmärksamheten mot det enskilda djuret och beteenden som visar på positiva känslotillstånd. Både beteenden som visar på kortvariga känslor såväl som långvarigt mående bör ingå i framtida protokoll vid bedömning av djurvälfärd. Öronposition, lek, socialt putsbeteende och användning av borstar är exempel på beteenden som kan användas, liksom en subjektiv bedömning av enskilda kors känslotillstånd.

Vi behöver lära oss mer om de långsiktiga tecknen på att kor mår bra. Genom att vid upprepade tillfällen under djurets liv iaktta kortvariga positiva känslor kan vi redan nu komma en bit på vägen. Djurbaserade mått kan överbrygga glappet mellan hur dagens djurskyddsprotokoll fungerar och det vi verkligen menar med god djurvälfärd.

Länk till artikeln

Frontiers | Towards a Positive Welfare Protocol for Cattle: A Critical Review of Indicators and Suggestion of How We Might Proceed | Animal Science (frontiersin.org)

Referens

Keeling LJ, Winckler C, Hintze S, Forkman B. 2021. Towards a Positive Welfare Protocol for Cattle: A Critical Review of Indicators and Suggestion of How We Might Proceed. Frontiers in Animal Science 2:753080. doi: 10.3389/fanim.2021.753080.