Ur SLU:s kunskapsbank

Mindre metan med havre i fodret

Senast ändrad: 01 februari 2024
Växande havre, foto.

För ett antal år sedan var havre det vanligaste spannmålsslaget i mjölkkornas foderstat, men nu för tiden är det betydligt vanligare med korn. Dock visar studier att mjölkavkastningen är minst lika hög med havre som med korn. De båda sädesslagens sammansättning skiljer sig åt, något som kan påverka mängden metan som produceras vid matsmältningen i våmmen, och således metanutsläppen från mjölkproduktionen.

Åtta sorter av vardera havre och korn maldes och blandades med malet gräsensilage. Proven inkuberades i flaskor innehållande vomvätska från mjölkkor. Flaskorna placerades i 38˚C vattenbad under 48 timmar. Från flaskorna togs gasprover och metanproduktionen skattades för de olika blandningarna (foderstaterna).

De havrebaserade foderstaterna minskade metanproduktionen med 9 % jämfört med de som innehöll korn. Vi såg inga signifikanta skillnader mellan de olika sorterna inom respektive sädesslag.

Resultaten visar att havre i stället för korn i foderstaten har potential att minska metanproduktionen i våmmen, och därmed bidra till lägre metanutsläpp. Senare utfodringsstudier med mjölkkor har gett liknande resultat.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3168/jds.2019-16995

Referens

Fant P, Ramin M, Jaakkola S, Grimberg Å, Carlsson A.S, Huhtanen P. 2020. Effects of different barley and oat varieties on methane production, digestibility, and fermentation pattern in vitro. Journal of Dairy Science 103:1404–1415.