Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod för diagnostisering av smittsamt klöveksem

Senast ändrad: 18 maj 2021

Smittsamt klöveksem är en smärtsam sjukdom som ökar bland svenska kor. Tyvärr finns inga laboratorieanalyser som kan användas för att diagnostisera sjukdomen. Diagnosen ställs idag genom veterinärundersökning vilket kräver särskild kompetens samt fixering av kon. Den bakomliggande orsaken till smittsamt klöveksem är inte fullt känd men sjukdomen kopplas till infektion med Treponema-bakterier.

I en studie som utförts i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har forskare undersökt om analys av antikroppar mot Treponema kan användas för att spåra sjukdomen, dels hos individer och dels inom besättningar. Fyra antikroppstester jämfördes genom undersökning av mjölk- och blodprover från 25 svenska mjölkkobesättningar.

Resultaten visar att kor med smittsamt klöveksem har förhöjda nivåer av antikroppar riktade mot Treponema jämfört med friska kor, men att samtliga fall inte upptäcks. Analys av tankmjölk gav resultat som stämde bra överens med resultaten från enskilda kor, och friska besättningar hade en mycket låg andel kor som testade positivt för Treponema.

Studien visar att antikroppstester för Treponema skulle kunna användas för att undersöka spridning av smittsamt klöveksem inom och mellan besättningar, eller för att utvärdera om förebyggande åtgärder förhindrar infektion eller endast mildrar de kliniska symptomen.

Länk till artikeln 

https://doi.org/10.1177/1040638717733778

Referens

Frössling, J., Rosander, A., Björkman, C., Näslund, K. & Pringle, M. (2018) Detection of Treponema phagedenis–like antibodies in serum and bulk milk from cows with and without digital dermatitis. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 30(1), 86-92


Kontaktinformation

Camilla Björkman
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

E-post: camilla.bjorkman@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se