Ur SLU:s kunskapsbank

Skördetiden påverkar mjölkkons konsumtion och avkastning

Senast ändrad: 28 mars 2024

Mjölkproduktion som baseras på en hög andel vallfoder är ekonomiskt och miljömässigt gynnsam. Klimatförändringar skapar nya förutsättningar för odling och skörd av vallen. Växtsäsongen har blivit längre, vilket påverkar både kvalitet och avkastning hos vallen.

Vi har sammanställt data från litteraturen för att undersöka hur mjölkkors konsumtion och  mjölkavkastning påverkas av om de utfodras med vall av första skörd eller återväxt. Jämfört med förstaskörd ger ensilage av återväxt minskad konsumtion och mjölkavkastning. En intressant slutsats från studien är dock att om konsumtionen av omsättbar energi är lika hög från bägge skördetiderna, producerar kor som utfodras med återväxt mer mjölk än de som utfodras med ensilage från första skörd. Ensilage producerat från återväxten används alltså mer effektivt i mjölkproduktionen, enligt försök med kor i tidig laktation.

Motsvarande studier gjordes av sammanställda data rörande skördetidpunkten för första skörd. Smältbarheten sjunker relativt snabbt tidigt i växtsäsongen och två dagar senare första skörd motsvarar ett ökat kraftfoderbehov på ca 1 kg eller en minskad mjölkproduktion på knappt 0,5 kg. Även mjölkens fett- och proteinhalt påverkas negativt av en senare första skörd.

Referens

Pang DG, Krizsan SJ, Sairanen A, Nousiainen J, Huhtanen P. 2019. Modelling feed intake and milk yield responses to different grass ley harvesting strategies. Grass and Forage Science 74(3), 509-524; 10.1111/gfs.12425

Länk till artikeln

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gfs.12425


Kontaktinformation