Ur SLU:s kunskapsbank

Spermieegenskaper kopplade till fertilitet påverkas av ras

Senast ändrad: 18 maj 2021

Att kunna välja ut tjurar med hög fertilitet innan djuren sätts i avel, till exempel baserat på egenskaper hos tjurarnas spermier, är önskvärt inom nötkreatursaveln. För att ta reda på vilka spermieegenskaper som kan användas i detta syfte har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor från Uppsala universitet och Viking Genetics studerat spermier från tjurar med känd fertilitet.

Sperma från 60 tjurar med känd fertilitet analyserades avseende spermiernas rörlighet med hjälp av datoriserad rörelseanalys. Även spermiernas fysiska egenskaper, livskraft och arvsmassans integritet (spermiemembranintegritet, DNA-integritet, mitokondrieaktivitet och metabolisk aktivitet) studerades med hjälp av metoden flödescytometri.

Det visade sig att tjurens ras påverkade vilka spermieegenskaper som kunde kopplas till fertilitet. Att spermiernas membran och arvsmassa var fria från skador var viktigast för tjurar av rasen svensk röd och vit boskap (SRB) medan rörelseegenskaperna var viktigast för tjurar av rasen holstein. Studiens resultat kommer kunna bidra till effektivare urval av blivande avelstjurar.

Länk till publikationen

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432017301999

Referens

Jane M Morrell, Thanapol Nongbua, Sabina Valeanu, Isabel Lima Verde, Katrin Lundstedt-Enkel, Anders Edman, Anders Johannisson. Sperm quality variables as indicators of bull fertility may be breed dependent (2017), olume 185, pages 42-52


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152