Ur SLU:s kunskapsbank

Vad kostar en kronisk mastit?

Senast ändrad: 06 maj 2024
Betande kor

Mastit, eller juverinflammation, är en sjukdom som orsakar stora ekonomiska förluster inom mjölkproduktionen. Ibland kan en mastit bli kronisk, dvs pågå en längre tid. Då ökar risken för att andra kor smittas och att den totala förlusten därmed blir än större. Vi har undersökt hur kronisk mastit påverkar produktionen och gårdens ekonomi.

Vi använde en matematisk modell för att simulera mjölkavkastning, celltal och dräktighetsstatus samt infektionsdynamik, dvs hur mastit kan utvecklas i en besättning. Detta gjorde vi för en genomsnittlig holländsk mjölkgård med 100 kor och robotmjölkning. Simuleringen användes för att uppskatta kostnaderna för kronisk mastit. Kronisk definierades i denna studie som varande mer än 28 dagar.

Resultaten visade att den genomsnittliga kostnaden för alla typer av mastiter var 230 euro. Vi kunde också se att kostnaderna för kroniska mastiter stod för ungefär hälften av de totala kostnaderna för mastit. De viktigaste faktorerna som påverkade kostnaderna var 1) ytterligare sjukdomsfall på grund av smittöverföring, 2) utslagning och 3) minskad mjölkproduktion. Andra exempel på kostnader var kasserad mjölk och behandling av sinkor. För kronisk mastit var den enskilt viktigaste faktorn ytterligare sjukdomsfall på grund av smittöverföring, vilket utgjorde 51 % av kostnaderna. Slutsatserna i den här studien är med största sannolikhet tillämpliga även i svenska besättningar.

Sammanfattningsvis visar studien att kronisk mastit är viktigare än vad vi tidigare har vetat och att vi därför bör lägga mer vikt vid att minska förekomsten.

Länk till publikationen

The costs of chronic mastitis: A simulation study of an automatic milking system farm - ScienceDirect

Referens

Bonestroo J, Fall N, Hogeveen H, Emanuelson U, Klaas IC, van der Voort M. 2023. The costs of chronic mastitis: A simulation study of an automatic milking system farm. Preventive Veterinary Medicine. 2023 Jan; 210:105799. doi: 10.1016/j.prevetmed.2022.105799. Epub 2022 Nov 17.


Kontaktinformation

Nils Fall

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Telefon: +4618671369
E-post: nils.fall@slu.se