Ur SLU:s kunskapsbank

Alternativa och komplementära behandlingsmetoder vanliga till svenska hästar

Senast ändrad: 10 juni 2022
Två hästar

Många komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder är inte vetenskapligt utvärderade vad gäller effektivitet och säkerhet. För att få veta vilka metoder som oftast används till hästar och var behovet av vetenskaplig utvärdering är störst ombads svenska hästägare, hästveterinärer och equiterapeuter att svara på frågor om hur de använder denna typ av behandlingsmetoder.

Närmare 90% av de svarande hästägarna använde någon form av komplementär eller alternativ behandlingsmetod till sin häst, de vanligaste metoderna var stretching och massage. Cirka hälften av hästveterinärerna svarade att de remitterar patienter till någon typ av komplementär- eller alternativmedicinsk equiterapeut, vilket är en heterogen grupp med mycket varierande utbildningsnivå. Av equiterapeuterna svarade 72% att de rekommenderar sina kunder att söka veterinärvård när så behövs. Majoriteten av de svarande efterfrågade bättre reglering av komplementär- och alternativmedicin till hästar, för att förenkla kommunikationen mellan olika aktörer och för att säkra en god djurvälfärd.

Sammanfattningsvis visar studien att komplementär- och alternativ behandling av svenska hästar är vanligt och att det är det angeläget med vetenskapliga studier för olika behandlingstyper för detta djurslag.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani11113113

Referens

Gilberg, K.; Bergh, A.; Sternberg-Lewerin, S. A Questionnaire Study on the Use of Complementary and Alternative Veterinary Medicine for Horses in Sweden. Animals 2021, 11, 3113.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin
Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618673192
E-post: susanna.sternberg-lewerin@slu.se