Ur SLU:s kunskapsbank

Är dosen antibiotika rimlig till nyfödda föl?

Senast ändrad: 11 augusti 2022
Sto med föl

Blodförgiftning hos nyfödda föl är en livshotande sjukdom som uppkommer på grund av att bakterier tagit sig ut i blodet. Sjukdomen behandlas med antibiotika men det nyfödda fölets organ är inte fullt utvecklade och detta påverkar hur antibiotika bryts ned och utsöndras. För att möjliggöra säker och effektiv behandling behöver kunskapen om hur antibiotika omsätts hos föl ökas.

För att bidra till kunskap inom området har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur lång tid det tar för en kombination av antibiotikapreparaten trimetoprim och sulfadiazin att lämna kroppen efter att ha administrerats direkt i blodet hos nyfödda föl.

Studiens resultat visar att föl renar ut antibiotikan relativt fort, med en viss variation mellan olika individer. Det finns därför en risk att den dosering som anges i produktresumén för läkemedlet inte är tillräcklig för en fullgod behandling av alla föl, utan kan behöva höjas för vissa individer.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1002/vms3.763

Referens

Carl Ekstrand, Katarina Nostell, Ronette Gehring, Ulf Bondesson, Johan Bröjer. The disposition of trimethoprim and sulfadiazine in neonatal foals after intravenous administration. Vet Med Sci. 2022: 1-7. doi: 10.1002/vms3.763.


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se