Ur SLU:s kunskapsbank

Automatisk analys av hästhovens isättning

Senast ändrad: 15 september 2020
Hästhovar

Objektiva digitala system för analys av hästars rörelsemönster används mer och mer vid hältutredningar och inom forskning. Idag finns metoder för att objektivt mäta hälta i trav men det saknas metoder för övriga gångarter. För bredare användning av analyssystemen behöver dessa utvecklas så att de kan särskilja de olika gångarterna. Med detta som mål har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med holländska kollegor studerat hur friska hästar sätter i och lyfter upp hovarna i olika gångarter.

I två av projektets delstudier har forskarna tagit fram en metod för automatisk identifiering av de respektive hovarnas isättning, överrullning och upplyft i gångarterna skritt och trav. Sju hästar försågs med sensorer som mäter hovarnas acceleration och rotation. Efter detta skrittades och travades hästarna över en kraftmätningsplatta. Analysen av accelerations- och rotationssignaler jämfördes med signalen från kraftmätningsplattan. För att validera resultaten för överrullningen användes en etablerad metod med höghastighetskameror.

För detektion av hovisättningen var rotationssignalen den bästa att använda medan för upplyftning och överrullning av hoven var accelerationssignalen den bästa. Resultaten är väldigt lovande för automatisk sensorbaserad gångartsidentifiering, och ett steg på väg mot att kunna använda objektiv digital analys för hältbedömning i alla gångarter.

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med Utrecht Universitet, Nederländerna och den har delvis finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länkar till publikationerna

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233266

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233649

Referenser

M. Tijssen, E. Hernlund, M. Rhodin, S. Bosch, J.P. Voskamp, M. Nielen, F.M. Serra Braganςa (2020) Automatic detection of the break-over phase in horses based on hoof-mounted inertial measurement units. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233649

M. Tijssen, E. Hernlund, M. Rhodin, S. Bosch, J.P. Voskamp, M. Nielen, F.M. Serra Braganςa (2020) A method for automatic hoof-event detection in horses based on hoof-mounted inertial measurement units. PlosOne https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233266


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se