Ur SLU:s kunskapsbank

Antibiotikaval vid Bacteroides-infektioner hos häst

Senast ändrad: 09 december 2021

Anaeroba bakterier, bakterier som kan växa utan syre, orsakar ofta svårbehandlade infektioner hos häst. För bästa behandling är det viktigt att veta vilken bakterieart som orsakat infektionen och vilka antibiotika bakterien är känslig mot.

Tyvärr finns få studier om antibiotikaresistens hos anaeroba bakterier hos häst och resistensbestämning sker sällan rutinmässigt. Syftet med den här studien var att artbestämma anaeroba bakterier av släktet Bacteroides från patientprover och testa deras känslighet för antibiotika.

Totalt ingick prov från 28 individer som med konventionella labbtest bedömts innehålla bakterier av släktet Bacteroides. Genom vidare undersökningar med mer avancerad metodik urskildes fem Bacteroides-arter men forskarna identifierade också flera bakterier av andra släkten som missbedömts i de konventionella testerna.

Penicillin fungerade effektivt endast mot B. heparinolyticus och B. pyogenes. Bacteroides fragilis var resistent mot flera av de antibiotika som testades. Alla isolat var känsliga för metronidazol.

Studien visar att antibiotikaresistens skiljer sig mellan Bacteroides-arter och att det är svårt att artbestämma anaeroba bakterier utan avancerad metodik.

Länk till artikeln

Referens

Agnes Louise Ovesen, Miia Riihimäki, Viveca Båverud, Märit Pringle. Antimicrobial susceptibility of Bacteroides spp. from clinical samples from horses. Journal of Equine Veterinary Science. Volume 45, October 2016, Pages 46–52.


Kontaktinformation

Miia Riihimäki
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hästmedicin                                                        

Telefon: 018-671881, 0706-905107
E-post: miia.riihimaki@slu.se