Ur SLU:s kunskapsbank

Därför får hästar med EMS fång trots restriktiv utfodring

Senast ändrad: 27 december 2021

Fång är en mycket smärtsam sjukdom som drabbar hovarna hos häst. En vanlig orsak till fång är att för höga nivåer av det blodsockerreglerande hormonet insulin ansamlas i blodet. Höga insulinnivåer ses hos vissa individer vid utfodring med stora mängder lättlösliga kolhydrater och i samband med sjukdomen ekvint metabolt syndrom (EMS). För att effektivt kunna förebygga fång behövs mer kunskap om hur insulinfrisättningen regleras hos häst.

Två studier har genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet, där sambandet mellan sjukdomen EMS, onormalt höga nivåer av insulin i blodet och intag av lättlösliga kolhydrater hos hästar har undersökts. Resultat från studierna visar att hästar som till följd av EMS utvecklat kraftigt minskad känslighet för insulin, så kallad insulinresistens, får extremt ökade nivåer av insulin i blodet efter utfodring, trots att mängden lättlösliga kolhydrater i foderstaten är låg.

Studierna ger en förklaring till varför vissa individer med EMS utvecklar fång trots restriktiv utfodring med lättlösliga kolhydrater. För att undvika fång hos dessa individer kan det, utöver miljö- och skötselåtgärder, krävas medicinsk behandling som förbättrar insulinkänsligheten.

Länkar till de båda publikationerna

https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2018.03.006

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.14799/full

Referenser

Lindåse S, Müller C, Nostell K, Bröjer J. Evaluation of glucose and insulin response to haylage diets with different content of non-structural carbohydrates in two breeds of horses. Domest Anim Endocrinol 2018;64:49-58.

Lindåse S, Nostell K, Söder J, Bröjer J. Relationship Between β-cell Response and Insulin Sensitivity in Horses based on the Oral Sugar Test and the Euglycemic Hyperinsulinemic Clamp. J Vet Intern Med 2017;31(5):1541-1550.


Kontaktinformation

Sanna Truelsen Lindåse
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-671395
E-post: sanna.lindase@slu.se