Ur SLU:s kunskapsbank

Effekt av endotoxiner på hästens blodneutrofiler

Senast ändrad: 03 juni 2021

Endotoxiner hos vissa bakterier kan hos häst leda till utbredd inflammation och ämnesomsättningsrubbningar vid till exempel kolik.

I en studie vid SLU togs upprepade blodprover från fem hästar som fått endotoxin tillfört direkt i blodet och proverna analyserades med ett avancerat blodcells-analysinstrument.

Endotoxinet ledde snabbt till en kraftig sänkning av antalet neutrofiler i blodet (vita blodceller som är viktiga i det icke-specifika immunförsvaret). Sänkningen kvarstod under den sex timmar långa kontinuerliga tillförseln av endotoxin. Neutrofilantalet ökade sedan och låg måttligt förhöjt i tre dagar. Efter sex dagar var antalet neutrofiler tillbaka på normal nivå, men då sågs en kraftig minskning av enzymet myeloperoxidas inuti neutrofilerna (lågt MPO).

Detta är ett nytt intressant fynd som kan tala för att neutrofilernas utmognad i benmärgen påverkas av endotoxin och leder till minskat myeloperoxidasinnehåll. Dessa neutrofiler med lågt MPO kommer ut i blodet först flera dagar senare. Lågt MPO i blodprov från en sjuk häst kan utifrån dessa resultat indikera att hästen utsatts för endotoxin­påverkan flera dagar tidigare.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vcp.12334/abstract

Referens:

Lilliehöök I, Tvedten HW, Bröjer J, Edner A, Nostell K. Time-related changes in equine neutrophils after experimental endotoxemia: myeloperoxidase staining, size and numbers. Vet Clin Pathol, 45;1:66-72, 2016.