Ur SLU:s kunskapsbank

Effekt av inflammatoriska signalämnen på hästbrosk

Senast ändrad: 18 maj 2021

Osteoartrit är en vanlig ledsjukdom hos häst som leder till hälta. Sjukdomsutvecklingen, där ledbrosk bryts ner, är inte helt klarlagd men inflammationsprocessen spelar en viktig roll.

I den aktuella studien stimulerades broskceller med två olika cytokiner (inflammatoriska signalämnen).

Resultatet visade att en av cytokinerna, IL-6, ökade genuttrycket av tillväxtfaktorn GDF-5 som kan vara viktig för att läka skador i brosket. Vidare undersöktes hur en signaleringsväg påverkas av cytokiner i broskcellkulturer. Uppreglering av genen GDF-5, via IL-6, föreföll styra WNT-signaleringen som har betydelse för vävnadstillväxt.

Ledbrosk från friska hästar jämfördes med ledbrosk från hästar med ledsjukdom och med hjälp av immunohistokemi påvisades skillnad i uttrycket av GDF-5. Broskbenfragment i en skadad led innehöll fler broskceller som uttryckte GDF-5 jämfört med det normala ledbrosket där endast det ytliga skiktet innehöll positiva celler.

Resultaten bidrar till ökad kunskap om vad som sker i vävnaden vid ledsjukdomar hos häst.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.2460/ajvr.75.2.132

Referens

Svala E., Thorfve A., Ley C., Barreto Henriksson H., Synnergren J., Lindahl A. Ekman S., Skiöldebrand E. (2014) Effects of interleukin-6 and interleukin-1β on expression of growth differentiation factor-5 and Wnt signaling pathway genes in equine chondrocytes. American Journal of Veterinary Research. 75:2.


Kontaktinformation

Stina Ekman, professor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
stina.ekman@slu.se
018-67 11 91