Ur SLU:s kunskapsbank

Effektiv behandling förebygger fång vid EMS

Senast ändrad: 12 februari 2024
Häst i gräs

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex som innefattar allvarliga förändringar i ämnesomsättningen hos hästar. Den viktigaste delen i syndromet är felaktig reglering av det blodsockerreglerande hormonet insulin. Hästarna får onormalt höga insulinnivåer i blodet vilket ökar risken för den mycket smärtsamma hovsjukdomen fång. Hästar med kraftig påverkan på insulinregleringen kan drabbas av fång trots korrekt utfodring och omvårdnad. Ett läkemedel som förhindrar att dessa redan svårt sjuka hästar drabbas av fång är högst önskvärd.

I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöktes om en ny grupp av diabetsläkemedel, så kallade natrium-glukos-co-transportör-hämmare (SGLT2-hämmare), kan användas som ett behandlingsalternativ för EMS-hästar med kraftigt påverkad insulinreglering.

De hästar som inkluderades i studien var privatägda och diagnosticerade med EMS. Hästarna undersöktes med ett så kallat oralt glukostoleranstest för att mäta deras förmåga att reglera blodets insulinnivåer. Testet utfördes före och efter tre veckors behandling med en SGLT2-hämmare eller placebo.

Kortidsbehandlingen med SGLT2-hämmaren sänkte de uppmätta insulinnivåerna under det senare glukostoleranstestet med 66,5% i jämförelse med placebo. Behandlingen är således mycket effektiv och kan användas för att förebygga fång hos hästar med EMS. Eventuella långtidseffekter av läkemedlet är dock inte undersökta ännu.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.16906

Referens

Lindåse SNostell KForslund ABergsten PBröjer JShort-term effects of canagliflozin on glucose and insulin responses in insulin dysregulated horses: A randomized, placebo-controlled, double-blind, studyJ Vet Intern Med202337(6): 2520-2528. doi:10.1111/jvim.16906


Kontaktinformation

Sanna Truelsen Lindåse
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-671395
E-post: sanna.lindase@slu.se