Ur SLU:s kunskapsbank

Ensilage och hösilage till hästar- en översikt

Senast ändrad: 03 juni 2021

Sedan ungefär 25 år tillbaka har inplastat vallfoder i form av ensilage och hösilage i varierande grad ersatt hö som foder till hästar i flera länder, inklusive Sverige. Flera frågeställningar har uppkommit i samband med detta, t ex hur konserveringsmetoden för vallfoder påverkar användbarheten till hästar.

I en översiktsartikel från Sveriges lantbruksuniversitet om konserverat vallfoder till hästar har vetenskapliga studier sammanställts och framtida forskningsbehov identifierats. Öppnade hösilagebalar är en färskvara, och behöver förbrukas inom en viss tid för att fodret inte skall bli skämt. Eftersom många hästgårdar har få hästar och därmed en låg daglig foderåtgång behöver olika sätt att förlänga hållbarheten av öppnade hösilagebalar undersökas. Likaså behöver funktionella system tas fram för utvärdering av hösilagets hygieniska kvalitet. Vidare finns behov av att på ett bättre sätt kunna särskilja effekter av till exempel använd konserveringsmetod, fodrets botaniska sammansättning och plantornas mognad vid skörd, då olika vallfoder till häst utvärderas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/gfs.12387

Referens

Müller, C.E. (2018). Silage and haylage for horses. Grass and Forage Science. vol:73, iss:4, pg:815 -827.