Ur SLU:s kunskapsbank

Fallrapport om stor bencysta hos häst

Senast ändrad: 03 juni 2021

Bencystor är en av många orsaker till hältor hos hästar. Cystorna är avgränsade hålrum i skelettet och det finns flera orsaker till att de uppkommer, till exempel utvecklingsrubbningar, störd blodtillförsel eller fysiska skador på intilliggande leder. Hälta kan uppstå som en direkt följd av cystan eller på grund av att cystan ger inflammation i en intilliggande led. Beroende på cystans utformning, placering och symptom finns olika behandlingsmöjligheter men ofta rekommenderas kirurgisk behandling.

I en fallrapport från Universitetsdjursjukhuset vid Sveriges lantbruksuniversitet beskrivs en ovanlig cysta hos en 10-årig varmblods valack. Hästen var lindrigt halt på vänster bakben och röntgenbilder visade ett väldefinierat område av minskad röntgentäthet i nedre delen av det vänstra lårbenet nära knäleden. Förändringen definierades som en mycket stor bencysta med ovanligt utseende.

Kirurgisk åtgärd rekommenderades och ca. 550 ml vätska sögs ut från cystan. Det fanns inte några tecken på att cystan påverkade knäleden vid operationen. Analys av vätskan visade inga tecken på infektion eller cancer. Cystan behandlades med bentransplantat från skankbenet (tibia, motsvarande människans skenben), lokal antibiotika och steroid. Hästen skickades hem efter 5 dagar och hästen fungerar nu i arbete.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/eve.13162

Referens

Skov Hansen, S. , Lagerquist, U. and Tóth, T. (2019), A large cyst in the distal femur of a horse. Equine Vet Educ. doi:10.1111/eve.13162


Kontaktinformation

Sabrina Skov Hansen
Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; hästkliniken

Telefon: 018-672947
E-post: sabrina.skov.hansen@uds.slu.se