Sveriges lantbruksuniversitet

Universitetsdjursjukhuset


Det finns 114 sidor som är taggade med Universitetsdjursjukhuset:

Djursjukvård i Coronatider

Hjälp oss! Vi måste hålla oss friska för att kunna vårda ditt djur. Just nu har vi alla ett viktigt ansvar i att skapa och hålla en social distansering till våra medmänniskor. Vi påminner därför

HNS-broschyr

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och specialpedagogisk verksamhet. Ridning är

Förbättrad titthålskirurgi för hästens karpaltunnel

Senskador är en vanlig orsak till hälta hos häst. Skada kan uppkomma om en sena överbelastas vid arbete eller om hästen till exempel skadas av en spark. Vid en senskada brister fibrer i senan och

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Fallrapport om stor bencysta hos häst

Bencystor är en av många orsaker till hältor hos hästar. Cystorna är avgränsade hålrum i skelettet och det finns flera orsaker till att de uppkommer, till exempel utvecklingsrubbningar, störd

Ambulatoriska

Ambulatoriska

I Uppsala veterinärdistrikt, som omfattar Uppsala och Knivsta kommuner, sköts djursjukvården av lantbrukets djur och hästar av Universitetsdjursjukhusets ambulatoriska klinik. Vi har såväl

Djursjukvård i Coronatider

Hjälp oss! Vi måste hålla oss friska för att kunna vårda ditt djur. Just nu har vi alla ett viktigt ansvar i att skapa och hålla en social distansering till våra medmänniskor. Vi påminner därför

3 av 4 rekommenderar Universitetsdjursjukhuset vid SLU

Universitetsdjursjukhusets (UDS) senaste kundundersökning visar att besökare till UDS är mer nöjda relativt andra djursjukhus. 4 av 5 svarade att de känner att de bidrar till samhällsnytta genom att

3 av 4 rekommenderar Universitetsdjursjukhuset vid SLU

Universitetsdjursjukhusets (UDS) senaste kundundersökning visar att besökare till UDS är mer nöjda relativt andra djursjukhus. 4 av 5 svarade att de känner att de bidrar till samhällsnytta genom att

3 av 4 rekommenderar Universitetsdjursjukhuset vid SLU

Universitetsdjursjukhusets (UDS) senaste kundundersökning visar att besökare till UDS är mer nöjda relativt andra djursjukhus. 4 av 5 svarade att de känner att de bidrar till samhällsnytta genom att

3 av 4 rekommenderar Universitetsdjursjukhuset vid SLU

Universitetsdjursjukhusets (UDS) senaste kundundersökning visar att besökare till UDS är mer nöjda relativt andra djursjukhus. 4 av 5 svarade att de känner att de bidrar till samhällsnytta genom att

Flera fall av virusabort

Men anledning av information som cirkulerar via sociala medier gällande häst konstaterad med virusabort (EHV-1, neurologisk form) där UDS nämns, vill vi gå ut med information kring händelsen.

Loading…