Ur SLU:s kunskapsbank

Förekomst av rörelseasymmetrier hos föl

Senast ändrad: 16 juni 2023
Föl

När en häst blir halt börjar den röra sig asymmetriskt, vilket kan mätas objektivt vid en hältutredning. Studier har dock visat att en mycket stor andel av hästar som tränas och tävlas också rör sig asymmetriskt, varför frågan har väckts om det finns andra orsaker än smärta. Kan ett asymmetriskt rörelsemönster vara medfött eller uppstår det i samband med träning av hästen?

I ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet har rörelsemönstret hos 54 föl studerats med ett objektivt rörelseanalyssystem. Fölen var 4-13 veckor, en ålder då risken för traumatiska och träningsrelaterade skador ansågs vara låg. Rörelsen av huvudet, manken och korset mättes i trav och skillnader mellan höger och vänster sida beräknades för att undersöka om fölen belastade benen jämt.

Resultaten visade att 45 % av svenska varmblodsföl och 83 % av travarföl rörde sig asymmetriskt. Fölen visade intressant nog stor variation i grad av rörelseasymmetri mellan stegen vilket sällan ses hos kliniskt halta hästar.

Fölens rörelseasymmetrier kan eventuellt bero på en medfödd lateralitet, som höger- eller vänsterhänthet hos oss människor. Forskarna kan dock inte utesluta att vissa av asymmetrierna orsakades av smärta till följd av traumatiska skador eller medfödda sjukdomar som osteokondros (”lösa benbitar”).

Detta är den första studien som studerat rörelseasymmetrier hos föl och är ett viktigt bidrag till vår förståelse om rörelsemönstret hos våra hästar.

Studien är finansierad av Stiftelsen Hästforskning

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284105

Referens

Zetterberg E, Leclercq A, Persson-Sjodin E, Lundblad J, Haubro Andersen P, et al. (2023) Prevalence of vertical movement asymmetries at trot in Standardbred and Swedish Warmblood foals. PLOS ONE 18(4): e0284105.


Kontaktinformation

Ebba Zetterberg

Doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)

Telefon: +4618672122
E-post: ebba.zetterberg@slu.se