Ur SLU:s kunskapsbank

Förenklad diagnostik av hästens metabola syndrom

Senast ändrad: 09 december 2021

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom hos häst som motsvarar ett förstadium till diabetes mellitus typ 2. Sjukdomen är kopplad till rubbningar i omsättningen av insulin och blodsocker, och ger en ökad risk för fång.

För att ställa diagnosen EMS så undersöks hästens insulin- och blodsockernivåer. Dessa kan dock variera kraftigt över dygnet, bland annat beroende på utfodring och stress, och de metoder som finns tillgängliga för korrekt diagnos av EMS är avancerade och kostsamma. I USA har man tagit fram ett enklare test, ett så kallat oralt glukostest (OGT), där man ger hästen sockersirap i munnen och sedan analyserar insulin och blodsocker i blodprov.

Den sockersirap man använder i USA finns inte tillgänglig på marknaden i Skandinavien, varför målet med denna studie var att ta fram och utvärdera ett modifierat OGT, där en sockersirap som kan köpas i mataffärer i Skandinavien används. I studien undersöktes både friska hästar och hästar med EMS. De friska hästarna undersöktes vid två tillfällen, för att undersöka metodens tillförlitlighet.

Resultat från studien visar att det modifierade OGT är ett användbart test för diagnostik av ekvint metabolt syndrom.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/1751-0147-57-S1-O4

Referens

Lindåse S, Nostell K, Bröjer J. A modified oral sugar test for evaluation of insulin and glucose dynamics in horses. Acta Vet Scand 2016;58(suppl 1):64. DOI: 10.1186/s13028-016-0246-z. 


Kontaktinformation