Ur SLU:s kunskapsbank

Halm bra fodermedel för vissa hästar

Senast ändrad: 12 oktober 2021
Halmbal

Halm rekommenderas bland annat till överviktiga hästar eftersom det innehåller lite energi och tar lång tid att tugga. Tidigare forskning har dock visat att utfodring med halm kan ge ökad risk för magsår. Orsaken till detta är oklar men i vissa europeiska länder avråds idag från utfodring med halm. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt vilka effekter utfodring med halm har på hästar.

Hästarna i studien utfodrades med två foderstater under tre veckor vardera. Den ena foderstaten innehöll bara hösilage och den andra 50 % hösilage och 50 % vetehalm. Foderstaterna hade samma energiinnehåll och tillgodosåg alla kända näringsbehov.

Studien visade att en foderstat där halva fodergivan är halm av bra hygienisk kvalitet inte gav upphov till magsår i högre grad än foderstaten utan halm. På halm-foderstaten konsumerade hästarna hösilaget först och halmen sist, hade längre ättid och lite lägre energiintag. Hästarna hade också en jämnare utsöndring av saliv och andra fodersmältningsvätskor när det ingick halm i foderstaten vilket sannolikt beror på att de åt mindre glupskt. Ett glupskt ätmönster behöver inte vara ett problem men kan öka risken för foderstrupsförstoppning hos vissa individer och kan vara ett tecken på att hästarna känner en större hunger. Vidare gav halmfoderstaten  en något högre koncentration av hormonet serotonin i blodplasma vilket kan öka mättnadskänslan. Blodprovsanalyser visade också lägre insulinnivåer av halmfoderstaten vilket kan vara gynnsamt för hästar med risk att utveckla fång.

Sammantaget visar studien att utfodring med halm som ett komplement till övrigt grovfoder fortsatt kan rekommenderas till hästar med lågt energibehov eller vid vallfoderbrist.

Studien har finansierats av medel från Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani11082197 

Referens

Jansson A, Harris P, Davey SL, Luthersson N, Ragnarsson S, Ringmark S. Straw as an Alternative to Grass Forage in Horses - Effects on Post-Prandial Metabolic Profile, Energy Intake, Behaviour and Gastric Ulceration. Animals. 2021; 11(8):2197.


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06