Ur SLU:s kunskapsbank

Hjärt-kärlförändringar hos hästar med EMS

Senast ändrad: 03 juni 2021

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom hos häst som kännetecknas av insulinresistens, fetma och fång. Insulinresistens innebär att kroppens celler svarar onormalt på hormonet insulin, blodsockernivån stiger och mer insulin än normalt frisätts i blodet. Det är känt att människor med insulinresistens har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Om hästar med insulinresistens på grund av EMS löper ökad risk för hjärt-kärlsjukdom vet man inte.

För att öka kunskapen om hjärt-kärlfunktionen hos hästar med EMS har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt om hästar med EMS skiljer sig från friska hästar avseende hjärtfrekvens och blodtryck i vila. I studien undersöktes också om hästar med EMS reagerar annorlunda än friska hästar då insulinnivån i blodet stiger. Normalt sett har insulin en kärlvidgande och blodtryckssänkande effekt.

Studien visade att hästar med EMS har högre hjärtfrekvens vid vila än friska hästar. Blodtrycket skilde sig inte mellan grupperna, men medan blodtrycket sjönk efter en insulingiva till friska hästar var det oförändrat hos hästar med EMS. Resultaten tyder på att hästar med EMS har hjärt-kärlförändringar som påverkar hjärtfrekvensen vid vila och att kärlen har ett förändrat svar på insulin och inte vidgar sig normalt.

Sammantaget visar studien att hästar med EMS kan ha en ökad belastning på cirkulationen. Nedsatt hjärt-kärlfunktion tillsammans med extremt höga insulinnivåer kan vara bidragande orsaker till att hästar med EMS drabbas av fång. Dessutom kan problematiken göra att hästar med EMS behöver övervakas extra noga vid sövning och kritisk sjukdom.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13110

Referens

Nostell K, Lindåse S, Edberg H, Bröjer J. The effect of insulin infusion on heart rate and systemic blood pressure in horses with equine metabolic syndrome. Equine Vet J. 2019 Mar 18. doi: 10.1111/evj.13110. Epub ahead of print


Kontaktinformation

Katarina Nostell
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin

Telefon: 018-671356
E-post: katarina.nostell@slu.se