Ur SLU:s kunskapsbank

Hur kan man skilja en äkta frambenshälta från en falsk?

Senast ändrad: 09 december 2021

Objektiv rörelseanalys med hjälp av sensor- eller kamerabaserade system blir allt vanligare som hjälpmedel vid utredning av hälta hos häst. Enligt nuvarande standard mäts huvudets rörelse för att upptäcka frambenshältor och korsets rörelse för bakbenshältor. Analysen försvåras dock av att bakbenshalta hästar ofta nickar med huvudet för att flytta vikten framåt och avlasta det smärtande bakbenet. Detta kan göra att en bakbenshälta misstas för att vara en frambenshälta.

I ett forskningsprojekt initierat av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med flera europeiska universitet, har en studie utförts med syfte att tydligare kunna urskilja äkta frambenshältor. Tillfälliga fram- och bakbenshältor framkallades hos 10 hästar med hjälp av specialdesignade skor som gav ett tryck mot hovens undersida. Förändringar i rörelsemönstret analyserades då hästarna travade på en rullmatta med inbyggd kraftmätning. Genom att mäta mankens rörelser kunde man skilja mellan en nickrörelse från huvudet orsakad av en frambenshälta och en nickrörelse orsakad av en bakbenshälta.

Resultaten gör det lättare att skilja äkta frambenshältor från falska och därmed ökas säkerheten i diagnostiken av ortopediska skador på häst. Ytterligare studier på hästar med olika ortopediska skador krävs dock för att verifiera fynden från studien.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning och Formas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.12844

Referens

M. Rhodin, E. Persson‐Sjodin, A. Egenvall, F.M. Serra Bragança, T. Pfau, L. Roepstorff, M.A. Weishaupt, M.H. Thomsen, P.R. van Weeren and E. Hernlund. Vertical movement symmetry of the withers in horses with induced forelimb and hindlimb lameness at trot. Equine Veterinary Journal, (2018) 1–7.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se