Ur SLU:s kunskapsbank

Hur känner hästen för oss människor?

Senast ändrad: 08 november 2021
Häst testas för anknytning till människa

Forskning har visat att hundar har en förmåga att skapa starka känslomässiga band till en person redan efter ett fåtal korta möten. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har forskare undersökt om detsamma gäller för hästar. Forskarna ville också se om belöningsbaserad träning påverkade hästarnas upplevelse av personen.

De hästar som ingick i studien tränades under en period antingen med enbart negativ förstärkning (ett tryck tas bort när hästen gör det man vill), eller med en kombination av negativ och positiv förstärkning (godbitar eller beröring ges vid önskat beteende). Innan och efter träningsperioden observerades hästarnas beteende i två tester. Dels i en ny miljö med främmande objekt för att undersöka om hästarna upplevde personen som en trygghet i en stressad situation. Dels i en hinderbana för att mäta följsamhet och utvärdera eventuella hanteringseffekter.

Resultaten visade att hästarnas beteende inte förändrades märkbart trots att de lärt känna personen efter träningsperioden. Hästarnas hjärtfrekvens var dock lägre i den andra omgången tester, vilket bland annat kan bero på att den då bekanta personen fungerade som en trygghetskälla.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani11020457

Referens

Hartmann, E., Rehn, T., Christensen, J.W., Nielsen, P.P., McGreevy, P. 2021. From the horse’s perspective: investigating attachment behaviour and the effect of training method on fear reactions and ease of handling—a pilot study. Animals, 11, 457.