Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkar ryttaren sadelns rörelse?

Senast ändrad: 27 december 2021

Att sadeln successivt glider åt ena sida under ridning har observerats vid hältutredningar och kan eventuellt vara kopplat till bakbenshälta hos häst. Det är dock inte känt hur sadeln rör sig normalt hos friska hästar och hur sadelns rörelse påverkas av ryttaren. Kunskapen behövs för att avgöra om sadelns rörelse kan vara till hjälp vid hältutredning för att identifiera hästar med bakbenshälta.

I ett internationellt samarbetsprojekt, initierat av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, studerades sju ohalta dressyrhästar när de reds på en rullmatta med inbyggd kraftmätning. Hästens rörelser dokumenterades med höghastighetsfilm och trycket mellan sadel och ryttare mättes med en tryckmätningsvojlock. Sadelns rörelse i sidled jämfördes då ryttaren satt ned eller red lätt.

Ingen successiv sadelglidning kunde ses hos de ohalta hästarna men sadeln hade en tydlig rörelse i sidled. Hos vissa ekipage var sidledsrörelsen större åt ena sidan. Det fanns en tydlig koppling mellan ryttarens bäckenrörelse och sadelns rörelse, och lättridning gav en större rörelse än vid nedsittning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200534

Referens

A. Byström, L. Roepstorff, M. Rhodin, F. S. Bragança, M. T. Engell, E. Hernlund, E. Persson-Sjödin, R. van Weeren, M. Weishaupt and A. Egenvall. Lateral movement of the saddle relative to the equine spine in rising and sitting trot on a treadmill. (2018) PLOS ONE 13(7): e0200534.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se