Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkas hästens rörelser av en benlängdsskillnad?

Senast ändrad: 27 december 2021

Det är vanligt att hästar har olika höga hovar eller olika höga beslag på sina fyra ben men det är okänt hur detta påverkar deras rörelsemönster och belastningen på benen.

Man har hos människa sett att olika långa ben ger en ojämn belastning och ibland belastningsskador som följd, men det är okänt om detta även gäller hästar. Kunskap om hur en benlängdsskillnad påverkar rörelsemönstret är också viktig för korrekt hältbedömning av hästar. 

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med internationella kollegor undersökt hur skillnader i benlängd påverkar symmetrin i hästens rörelsemönster i trav. I studien undersöktes elva hästar som med hjälp av boots med klossar i fick 15 eller 30 mm höjning av ett bakben. Symmetrin i rörelsemönstret mättes med ett sensorsystem.

Studien visade att upphöjningen av ett bakben gav hästarna en asymmetri i rörelsemönstret som motsvarar en ökad belastning på det kortare benet och ett kraftigare frånskjut från det långa benet. Detta överensstämmer med vad man tidigare sett hos människor och eventuellt kan olika benlängd även hos hästar leda till belastningsskador. Studien visar också att det är viktigt att ta hänsyn till eventuella skillnader i benlängd för att korrekt bedöma hältor hos häst.

Studien finansierades av Formas.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199447

Referens

Effect of a unilateral hind limb orthotic lift on upper body movement symmetry in the trotting horse. Jodi Vertz, Diana Deblanc, Marie Rhodin, Thilo Pfau, PLOSONE, 13(6): e0199447.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se