Ur SLU:s kunskapsbank

Hur vet man om en islandshäst är frambenshalt?

Senast ändrad: 18 februari 2024
Islandshäst med ryttare

Islandshästar är mycket populära i Sverige och kan ofta ridas i de extra gångarterna tölt och pass. Jämfört med varmblodshästar har islandshästarna en högre stegfrekvens, ett mindre rörelseomfång och en kortare svävningsfas i trav vilket gör det svårt att bedöma hälta. Det saknas också kunskap om huruvida deras förmåga till extra gångarter påverkar rörelsemönstret vid hälta, vilket skulle kunna försvåra hältbedömningen och öka risken för en felaktig diagnos.

I en internationell studie som initierats av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöktes hur islandshästar rör sig vid hälta. I studien ingick tio islandshästar som utrustades med tröghetssensorer på olika delar av kroppen. Hästarna skoddes med specialdesignade skor där man kunde applicera ett tryck mot hovens undersida och på så sätt framkalla en tillfällig frambenshälta. Hästarnas rörelsemönster jämfördes före och efter induktionen av hälta i skritt och trav för hand samt ridna i skritt, trav och tölt.

I skritt och trav började hästarna nicka nedåt med huvudet när det ohalta frambenet belastades, men detta sågs inte i tölt. I tölt lyft de istället huvudet mer när det ohalta frambenet sköt ifrån. Även korset fick ett asymmetriskt rörelsemönster i tölt trots att hästarna var frambenshalta.

Slutsatsen av studien är att islandshästarna inte visar hälta i tölt på samma sätt som i skritt och i trav, och att deras snabba rörelser och begränsade rörelseomfång gör att bedömningen är svår att genomföra visuellt. Objektiva digitala mätmetoder är att föredra vid hältbedömning av islandshästar.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till artikeln

http://doi.org/10.1111/evj.13998 

Referens

Smit IH, Hernlund E, Persson-Sjodin E, Björnsdóttir S, Gunnarsdottir H, Gunnarsson V, et al. Adaptation strategies of the Icelandic horse with induced forelimb lameness at walk, trot and tölt. Equine Vet J. 2023. https://doi.org/10.1111/evj.13998


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se