Ur SLU:s kunskapsbank

Hygienrutiner på svenska hästsjukhus

Senast ändrad: 18 maj 2021

Sommaren 2008 upptäcktes det första utbrottet av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) på ett svenskt hästsjukhus. Detta ledde till ett ökat fokus på hygien inom hästsjukvården. I denna studie undersöktes hygienrutinerna vid tre svenska hästsjukhus.

Vi undersökte vilken hygienstandard sjukhusen hade före och efter en utbildningsinsats. Vi kontrollerade också hur väl de följde sina beslutade rutiner. Genom en enkät utreddes också vilka hinder för god hygien som personalen upplevde.

Resultaten visade att hygienstandarden varierade mellan hästsjukhusen från få nedskrivna rutiner till mer omfattande skriftliga hygienprotokoll. Efterföljnad av klädregler var nästan 100% (kortärmat, inga klockor eller ringar etc) medan färre följde handhygienrutinerna. Förklaringar till detta som gavs i enkäten var bland annat dålig tillgänglighet till handdesinfektion och hög arbetsbelastning. Utbildningsinsatsen gav förbättringar på ett av sjukhusen.

Studien utfördes i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s13028-014-0052-4

Referens

K Bergström and U Grönlund. (2014). A pre- and post-intervention study of infection control in equine hospitals in Sweden. Acta Veterinaria Scandinavica. 56:52 doi:10.1186/s13028-014-0052-4


Kontaktinformation

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet

framtidensdjur@slu.se, 018-67 14 38