Ur SLU:s kunskapsbank

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Senast ändrad: 03 juni 2021

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur. Viruset orsakar en långvarig infektion i hjärnan.

Tidigare studier har visat att bornavirusets proteiner kan binda till proteiner hos värddjuret, men dessa studier har främst utförts i provrör utan celler. För att få mer information om hur viruset interagerar med värddjuret och var i kroppen detta sker använde forskarna i den aktuella studien en metod kallad närhetsligering (in situ proximity ligation assay). Både infekterade celler odlade i laboratorium och vävnad från infekterade djur studerades.

Med närhetsligering kunde forskarna visa att proteininteraktionerna i första hand sker i cellernas kärnor. De kunde även se att virusets protein binder till protein i hjärnan hos infekterad råtta och häst. Resultaten visar att denna metod kan vara ett viktigt verktyg för fortsatta studier av viruset och av hur det påverkar värddjuret.

Länk till artikel:

http://dx.doi.org/10.17582/journal.bjv/2016.3.1.11.23  

Referens:

Wensman, J.J., Leuchowius, K-J., Yan, J., Berg, A-L., Bode, L., Ludwig, H., Belák, S., Landegren, U., Söderberg, O. & Berg, M. 2016. Visualization of Borna disease virus protein interactions with host proteins using in situ proximity ligation assay. British J Virol 3(1):11-23.

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se