Ur SLU:s kunskapsbank

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Senast ändrad: 27 december 2021

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur. Viruset orsakar en långvarig infektion i hjärnan.

Tidigare studier har visat att bornavirusets proteiner kan binda till proteiner hos värddjuret, men dessa studier har främst utförts i provrör utan celler. För att få mer information om hur viruset interagerar med värddjuret och var i kroppen detta sker använde forskarna i den aktuella studien en metod kallad närhetsligering (in situ proximity ligation assay). Både infekterade celler odlade i laboratorium och vävnad från infekterade djur studerades.

Med närhetsligering kunde forskarna visa att proteininteraktionerna i första hand sker i cellernas kärnor. De kunde även se att virusets protein binder till protein i hjärnan hos infekterad råtta och häst. Resultaten visar att denna metod kan vara ett viktigt verktyg för fortsatta studier av viruset och av hur det påverkar värddjuret.

Länk till artikel

http://dx.doi.org/10.17582/journal.bjv/2016.3.1.11.23  

Referens

Wensman, J.J., Leuchowius, K-J., Yan, J., Berg, A-L., Bode, L., Ludwig, H., Belák, S., Landegren, U., Söderberg, O. & Berg, M. 2016. Visualization of Borna disease virus protein interactions with host proteins using in situ proximity ligation assay. British J Virol 3(1):11-23.


Kontaktinformation

Jonas Johansson Wensman

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

Telefon: +4618671446
E-post: jonas.wensman@slu.se