Ur SLU:s kunskapsbank

”Kolhydratpellets” – ett bättre sätt att diagnosticera EMS?

Senast ändrad: 20 december 2023
Betande ponny

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är den vanligaste orsaken till att hästar drabbas av den smärtsamma hovsjukdomen fång. Under de senaste åren har flera olika metoder för att diagnosticera EMS tagits fram. Gemensamt för dessa metoder är att socker i någon form ges i munnen följt av att veterinär tar blodprover för att mäta nivåerna av blodsocker och insulin. Då olika tester används i olika delar av världen är det svårt att jämföra resultat mellan studier.

Denna studie undersökte om en kommersiellt tillverkad kolhydratpellets, som hästen äter frivilligt, kan användas som en alternativ sockerkälla  vid diagnos av EMS. Hästar och ponnyer i Australien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA deltog i studien.

Resultaten visar att denna alternativa metod fungerar väl och majoriteten av de inkluderade individerna (ca 85%) åt upp hela den tilldelade mängden kolhydratpellets medan en mindre grupp, bland annat bestående av varmblodiga hästar, inte gillade pelletsen.

Fördelar med den undersökta metoden är att produkten kan säljas kommersiellt i både Europa och Nordamerika, vilket gör det möjligt för forskare och veterinärer i stora delar av världen att använda samma metod för att diagnosticera EMS.

Studien finansierades av Boeringer Ingelheim

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.16621

Referens

de Laat MA, Warnken T, Delarocque J, Reiche DB, Grob AJ, Feige K, Carslake HB, Durham AE, Sillence MN, Thane KE, Frank N, Brojer J, Lindase S, Sonntag J. Carbohydrate pellets to assess insulin dysregulation in horses. Journal of veterinary internal medicine 2023;37:302-314. 


Kontaktinformation

Sanna Truelsen Lindåse
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: 018-671395
E-post: sanna.lindase@slu.se