Ur SLU:s kunskapsbank

Kortison vid akut ledinflammation hos häst

Senast ändrad: 27 augusti 2019

Ledinflammation är en vanlig orsak till smärta och hälta hos både tävlings- och sällskapshästar. För att komma till rätta med inflammationen ges ofta kortison genom injektion direkt i leden. Det finns dock forskning som visar att kortison kan påverka ledbrosk negativt och att de negativa effekterna ökar med kortisondosens storlek. Behandling med lägre doser är därför önskvärt.

I ett nordiskt samarbete har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur effektivt kortison (dexametason) är mot akut ledinflammation och hur mycket kortison som behövs i ledvätska för att lindra hälta. Även hur snabbt kortisonet försvinner från leden efter en ledinjektion studerades.

När en inflammation behandlades med kortisoninjektion lindrades eller släcktes hältan även vid doser som var lägre än de maxdoser som är godkända för ledinjektion i Sverige. De hästar som för jämförelse istället gavs koksaltlösning var halta i upp till 32 timmar. Studien visar att kortisonet försvinner från leden relativt fort, så upprepade injektioner krävs för att få effekt över längre tid.

Studien finansierades av Stiftelsen hästforskning

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-019-0464-2

Referens

Ekstrand, C. Bondesson, U. Giving, E. Hedeland, M. Ingvast-Larsson, C. Jacobsen, J. Löfgren, M. Moen, L. Saetra, T. Ranheim, B. 2019 Disposition and effect of intra‑articularly administered dexamethasone on lipopolysaccharide induced equine synovitis. Acta Veterinaria Scandinavica. 61:28


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se