Ur SLU:s kunskapsbank

Kvarka hos tysta smittbärare visar andra egenskaper

Senast ändrad: 09 december 2021
Närbild på hästmule. Foto

Hos svenska hästar förekommer årligen utbrott av den allvarliga och mycket smittsamma luftvägssjukdomen kvarka, som orsakas av bakterien Streptococcus equi. ”Tysta smittbärare”, hästar som bär på smittan utan att vara sjuka anses ha en viktig roll i smittspridningen.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt tysta smittbärare för att utöka kunskapen om deras roll för spridning av kvarka. 41 hästar från samma stall följdes under 13 månader efter ett kvarkautbrott, fram tills att alla hästar var smittfria. Näs- och luftsäcksprover från de 10 hästar som blev tysta smittbärare inkluderades i den aktuella studien.

DNA från kvarkabakterier kunde löpande påvisas i prov från de tysta smittbärarna med PCR-analys. Vid vissa provtagningstillfällen kunde bakterier också påvisas genom bakterieodling, vilket kräver att levande bakterier fångas upp i provet. I prover tagna 6 månader efter sjukdomsutbrottet visades lokala förändringar i arvsmassan hos kvarkabakterier från två av de tysta smittbärarna. Bakterier med dessa s.k. punktmutationer spreds sedan mellan hästar utan att orsaka sjukdom.

Forskarna drar slutsatsen att tysta smittbärare med odlingsnegativa bakterieprov men positiva PCR-prov bör betraktas som smittsamma. Forskarna föreslår också att punktmutationer kan vara en orsak till kvarkabakteriens förmåga att undkomma immunförsvaret hos tysta smittbärare.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2018.07.016

Referens

Riihimäki M, Aspán A, Ljung H, Pringle J. Long term dynamics of a Streptococcus equi ssp equi outbreak, assessed by qPCR and culture and seM sequencing in silent carriers of strangles. Vet Microbiol. 2018, 223:107-112.


Kontaktinformation

Miia Riihimäki
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för hästmedicin                                                        

Telefon: 018-671881, 0706-905107
E-post: miia.riihimaki@slu.se