Ur SLU:s kunskapsbank

Låga oundvikliga förluster av fosfor hos föl

Senast ändrad: 04 september 2023
Hästar i stall äter hö

Kunskap om hästars fosforbehov vid olika ålder är viktigt. Dels är fosfor ett livsnödvändigt näringsämne och en värdefull naturresurs, dels kan överutfodring bidra till övergödning då överskott utsöndras i träck.

I den här studien undersöktes hur mycket fosfor unga hästar oundvikligen förlorar via träck, oavsett det dagliga intaget. Forskarna undersökte också om en markör för nedbrytning skelettets ben kunde användas för att identifiera underutfodring av fosfor.

Sex avvanda föl utfodrades med tre olika foderstater med lågt (underutfodring) till rekommenderat fosforinnehåll. Foderstaterna gavs i varierad ordning under vardera 17 dagar till varje föl och träckprover samlades i slutet av varje utfodringsperiod.

Slutsatsen var att fölens oundvikliga fosfor-förluster är låga och något stöd för att ändra nuvarande rekommendationer för dagligt intag kunde inte observeras. Något samband mellan markören för bennedbrytning och underutfodringen av fosfor kunde inte visas. 

Studien är finansierad av Stiftelsen Lantbruksforskning och Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jpn.13809

Referens

Ögren, G.Ragnarsson, S., & Jansson, A. (2023). Effects of forage phosphorous content on faecal phosphorous excretion and possible markers of low phosphorous intake in foals fed forage-only dietsJournal of Animal Physiology and Animal Nutrition10711031109


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06