Ur SLU:s kunskapsbank

Lovande biomarkör för att påvisa osteoartrit hos hästar

Senast ändrad: 03 april 2023
Salivprovtagning häst

Osteoartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom med ett långsamt förlopp där det kan vara svårt att fånga upp tidiga sjukdomstecken då hästen inte har kliniska symtom i form av hälta. En icke-invasiv diagnosmetod för att upptäcka tidiga stadier av sjukdomen skulle vara önskvärd och forskning har visat att specifika molekyler i olika kroppsvätskor, så kallade biomarkörer, kan vara ett alternativ. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar forskare nu ett första steg mot hur vi kan använda biomarkören BGN262 i saliv från hästar för att diagnostisera osteoartrit.

Salivprover samlades från friska hästar och hästar med osteoartrit för att jämföra halten av BGN262. Kompletterande salivprover samlades från en ytterligare grupp friska hästar för att undersöka dygnsvariationen av biomarkören och för att se hur foderintag påverkar koncentrationen. Prover som samlats före, under och efter ett vanligt ridpass användes för att utvärdera träningens påverkan på biomarkören.

Studien visar att koncentrationen av BGN262 är högre i saliven hos hästar med osteoartrit jämfört med friska hästar och att träning ökar koncentration av BGN262 i saliven. Koncentrationen varierar däremot inte under dygnet eller i samband med foderintag. BGN262 visar stor potential som biomarkörkandidat för tidig upptäckt av osteoartrit, och eventuellt kan biomarkören vara känslig nog för att även detektera överbelastning av hästens leder under träning och mäta effekten av olika underlag.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.ocarto.2023.100354

Referens

S. Adepu, M. Lord, Z. Hugoh, S. Nyström, L. Mattsson-Hulten, K. Abrahamsson-Aurell, C. Lützelschwab, E. Skiöldebrand. Salivary biglycan-neo-epitope-BGN262: A novel surrogate biomarker for equine osteoarthritic sub-chondral bone sclerosis and to monitor the effect of short-term training and surface arena. Osteoarthritis and Cartilage Open (2023), volume 5, issue 2, 100354.


Kontaktinformation

Eva Skiöldebrand

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618672172, +46706322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se