Ur SLU:s kunskapsbank

Mankens rörelse kan visa vilket som är det halta benet

Senast ändrad: 11 september 2023
Manke med sensorer

När en frambenshalt häst avlastar sitt onda ben nickar den med huvudet. Studier har dock visat att även vissa bakbenshalta hästar kan uppvisa en huvudrörelse som ser ut som huvudnickningen vid en frambenshälta. Vid en hältutredning kan det därför vara svårt att avgöra vilket ben hästen faktiskt har ont i.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i en internationellt samarbete undersökt om man med hjälp av objektiv rörelseanalys kan mäta mankens rörelse för att skilja en frambenshälta från en huvudnickning som kommer från en bakbenshälta. Studien genomfördes i samarbete med fyra större hästkliniker. Rörelseanalysdata från 317 hästar som genomgått en hältutredning där hältan kunnat släckas med lokalbedövning ingick i studien.

Studien visade att hos ungefär en tredjedel av de bakbenshalta hästarna var huvudnickningen stor nog för att hältan enkelt skulle kunna misstas för en frambenshälta. Hos majoriteten av dessa kunde man dock använda mankens rörelse för att förstå att smärtan satt i bakbenet.

Resultaten har visat på en ny metod för att lättare kunna skilja frambenshältor från bakbenshältor och därmed ökas säkerheten i diagnostiken av ortopediska skador på häst.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13947

Referens

Persson-Sjodin EHernlund EPfau TAndersen PHForsström KHByström A, et alWithers vertical movement symmetry is useful for locating the primary lame limb in naturally occurring lamenessEquine Vet J2023.


Kontaktinformation

Emma Persson Sjödin
Doktorand vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi
Telefon: 018-671821
E-post: emma.persson.sjodin@slu.se