Ur SLU:s kunskapsbank

Nya metoder för tidig upptäckt av ossös spatt

Senast ändrad: 03 juni 2021

Ossös spatt (i dagligt tal kallat spatt) är en vanlig orsak till hälta och en delvis ärftlig sjukdom hos islandshästar. En screeningmetod som upptäcker tidiga stadier av ossös spatt innan hälta uppkommer skulle vara mycket värdefull, både för val av avelsdjur och för ökat djurskydd.

Tidig upptäckt ger möjlighet att utveckla behandlingsmetoder som förhindrar utvecklingen av de tidiga ossösa förändringarna så att hästen kan behandlas redan innan den blivit halt.

I den aktuella studien utvärderades röntgen och magnetresonanstomografi för detektion av tidiga ossösa spattförändringar i glidlederna hos en grupp unga islandshästar genom jämförelse med olika mikroskopimetoder. Resultatet av studien visade att både röntgenbilder och magnetresonanstomografi kunde upptäcka tidiga ossösa spattförändringar.

Den vanligaste förändringen var en liten defekt i det förkalkade ledbrosket som kan ses på konventionella röntgenbilder. Detektion av denna radiografiska förändring kan vara en användbar screeningmetod hos unga islandshästar och bana väg för longitudinella studier av de utvecklingsfaser som ses vid ossös spatt.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evj.12370/abstract

Referens:

Ley C. J., Björnsdóttir S., Ekman S., Boyde A. and Hansson K. (2015) Detection of early osteoarthritis in the centrodistal joints of Icelandic horses: Evaluation of radiography and low-field magnetic resonance imaging. Equine Vet J. DOI: 10.1111/evj.12370


Kontaktinformation

Charles Ley, klinikveterinär
Universitetsdjursjukhuset, SLU
charles.ley@slu.se,