Ur SLU:s kunskapsbank

Objektiv rörelseanalys som verktyg vid veterinärbesiktning

Senast ändrad: 18 augusti 2021
Kvinna leder häst

Den som köper häst låter ofta en veterinär besiktiga hästen, bland annat för att se att hästen inte är halt. Då det blivit allt vanligare med sensorbaserad objektiv rörelseanalys vid vanliga hältutredningar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt om denna metod skulle kunna vara ett stöd även vid veterinärbesiktning.

Studien inkluderade 98 hästar som kom till klinik för veterinärbesiktning i samband med köp, samt 24 hästar med diagnostiserad lindrig hälta. 14 av hästarna som kom in för besiktning visade rörelseavvikelser som gjorde att veterinären avrådde från köp. Resterande besiktningar gav inga anmärkningar.

Objektiv rörelseanalys visade att hästar utan anmärkning vid besiktning i genomsnitt rörde sig mer symmetriskt än övriga hästar i studien, men det gick inte att sortera in hästarna i ”rätt” grupp baserat på den objektiva rörelseanalysen. Tydligast skillnad mellan grupperna sågs när flera objektiva parametrar vägdes samman.

Sammantaget kan sägas att objektiv rörelseanalys inte kan ersätta veterinärens besiktning vid hästköp, men den kan vara ett värdefullt stöd vid utvärdering av hästens rörelsemönster.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/evj.13453 

Referens

Hardeman AM, Egenvall A, Serra Bragança FM, Koene MHW, Swagemakers JH, Roepstorff L, van Weeren R, Byström A. Movement asymmetries in horses presented for prepurchase or lameness examination. Equine Vet J. 2021 Apr 16. doi: 10.1111/evj.13453. Epub ahead of print. PMID: 33862666.


Kontaktinformation

Anna Byström
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: anna.bystrom@slu.se