Ur SLU:s kunskapsbank

Ännu ett litet steg mot säkrare kortisonbehandling av häst?

Senast ändrad: 03 juni 2021

SLU-forskare har tidigare visat hur frisättning av hormonet kortisol hos hästar hämmas i relation till läkemedelskoncentration i blodet vid behandling med kortisonet dexametason.

I en ny studie finansierad av Stiftelsen hästforskning har en analysmodell utvecklats som inkluderar variationer i hästens normala hormonkoncentrationer. Analysen bygger på tre olika kortisondoser och kan därmed skilja läkemedelseffekten från normal dygnsvariation av hormonet. Resultatet i den här studien stärker resultaten från den tidigare studien. Med den uppdaterade modellen utvärderades även ett test för diagnos av Cushings sjukdom hos häst.

Forskningen ger förutsättningar för en framtid med god behandlingseffekt men mindre risk för biverkningar och är användbar i antidopningsarbetet som bidrar till att trygga djurvälfärden hos våra sporthästar.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvp.12276/abstract

Referens:

Ekstrand, C. Ingvast-Larsson, C. Olsèn, L. Hedeland, M. Bondesson, U. Gabrielsson, J.2015. A quantitative approach to analysing cortisol response in the horse. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. doi: 10.1111/jvp.12276


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se