Hoppa till huvudinnehåll

Biokemi och molekylärbiologi

Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Molekylärbiologin sysslar huvudsakligen med hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar, och särskilt med flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, samt hur dessa processer regleras.


Det finns 136 sidor som är taggade med Biokemi och molekylärbiologi:

Maria Westerholm

I min roll som samverkanslektor vill jag öka kunskapen och sprida information om biogas och alla dess klimat- och samhällsnyttor. Omställningen för att nå våra klimatmål måste ske snabbt och hållbart

The plant catabolism lab

Vi är intresserade av mekanismer och funktioner kring katabola processer under utveckling, åldrande och stressrespons hos växter. Vi arbetar på molekylär, cellulär och organism-nivå. Våra

Infrastrukturer

Forskningen bygger till stor del på den väl utbyggda infrastrukturen vid Vindelns försöksparker, Vår forskargrupp och Vindelns försöksparker sammarbetar med flera nationella och internationella

Skogslandskapets klimateffekter

Växthusgasutbyte mellan den borala biomen och atmosfären

Forskare

Matthias Peichl , Professor matthias.peichl@slu.se Mats Nilsson , Professor mats.b.nilsson@slu.se Järvi Järveoja , Forskare jarvi.jarveoja@slu.se Jinshu "Jackie" Chi , Forskare jinshu.chi@slu.se Peng

Projekt

Här listas pågående projekt inom forskargruppen.

Forskning

Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap överförs till principer för hur skogsekosystem bäst kan

Mikrobiell bioteknik

Mikrobiella processer representerar en viktig pusselbit i arbetet att skapa ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Genom kunskap om dessa kan vi producera förnybara värdeprodukter, som grön

Så överlever mikrober i urbergets djupa, extremt näringsfattiga grundvatten

Djupt grundvatten är extremt näringsfattigt, men det finns liv där. Ett mikrobsamhälle som tillväxer i ”utbrott” och sedan går i vila, och som består av arter som är väldigt olika men samarbetar,

SLU Nätverk växtskydd

Vi främjar och stimulera samarbeten mellan SLU:s olika forskare, verksamhetsorter och fakulteter med målet att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Växtskyddsforskning i media

Här hittar du ett axplock av poddsändningar, nyhetsartiklar, radioprogram och annat relaterat till SLU:s växtskyddsforskning. Poddar Det internationella växtskyddsåret - utan växter, ingen mat... I

Blodmarkör för prostatastorlek hos hund visar inte tillväxt

Äldre okastrerade hanhundar får ofta prostataförstoring. En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare visat att blodmarkören canine prostate specific esterase, CPSE, ger en

Loading…