Hoppa till huvudinnehåll

Biokemi och molekylärbiologi

Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Molekylärbiologin sysslar huvudsakligen med hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar, och särskilt med flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, samt hur dessa processer regleras.


Det finns 119 sidor som är taggade med Biokemi och molekylärbiologi:

Researchers

tejshree.tiwari@slu.se

Staff

Tejshree.tiwari@slu.se Ruben Hoffmann Forskare vid institutionen för ekonomi; jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel                                                         Telefon:

Skogsskötsel

Ämnet omfattar såväl grundläggande som tillämpade frågeställningar och utgår ifrån att utveckla medel och metoder för att uppnå mål definierade av skogsägare och samhälle. Samverkan och dialog med

Skoglig marklära

tejshree.tiwari@slu.se

Researchers

tejshree.tiwari@slu.se

Forest ecophysiology

tejshree.tiwari@slu.se

Video gallery

Videor om Skogshistoria i Skandinavien För en första glimt av våra forskningsidéer, ta en titt på våra kortfilmer som vi har producerat tillsammans med Bosse och Titti Backström (Banum).

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Kraftsamling växthälsa

SLU och Jordbruksverket har i en skrivelse till regeringen föreslagit en satsning på temat växthälsa. Satsningen som kallas Kraftsamling växthälsa ska leverera behovsbaserad kunskap, kompetens och

Här finns kartorna

SLUs Markfuktighetskarta är nu under produktion för hela landet (2020-2021). Detta sker genom ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen, Formas och ett EU-Interreg projekt WAMBAF Tools. SLU

Forskarutbildning

Vid vår institution bedrivs forskarutbildning inom områden som sträcker sig från grundforskning om väsentliga ekosystemprocesser till tillämpad forskning inom skogsskötsel. Om oss Cirka 20 personer

Om oss

En fängslande av tvärvetenskaplig forskning och forskare fokuserade på att ge vetenskapligt grundat, beslutsstöd och kunskap till det omgivande samhället

Loading…