Ur SLU:s kunskapsbank

Utvärdering av röntgendata från unga fullblod

Senast ändrad: 09 december 2021

Unga fullblodshästar köps och säljs runt om i världen till ibland mycket höga köpesummor. För att ge säljare och köpare möjlighet att värdera djuren röntgas unga hästar. Röntgenbilderna utvärderas av veterinär i så kallade diagnostiska rapporter. I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och University of Sydney har denna typ av rapporter utvärderats som underlag för studier av förekomst av olika typer av skelettskador.

Projektet inkluderade stuterier i Australien och Nya Zeeland. Rapporter från 299 nyligen avvanda hästar och 1004 ettåringar som röntgats under perioden 2002-2007 undersöktes.

Resultaten i denna studie överensstämde väl med tidigare studier av ettåriga fullblod i Australien och Nya Zeeland där forskare själva röntgat hästarna och utvärderat hälsostatusen. Detta tyder på att skriftliga diagnostiska rapporter är en användbar och en pålitlig datakälla för studier av förekomst och anatomisk fördelning av skelettskador hos unga fullblodshästar.

Texten är skriven av huvudförfattare Johanna Axling som numera är doktorand vid Uppsala universitet.

Länk till artikeln

Referens

Johanna M. Axling, Kao Castle, Brandon D. Velie, Imke Tammen, Peter C. Thomson, Natasha A. Hamilton, Herman W. Raadsma, Gabriella Lindgren, Leo B. Jeffcott, Frank W. Nicholas. Use of diagnostic reports to estimate prevalence and distribution of skeletal lesions in young Thoroughbreds. The Veterinary Journal. 2016,volume 214, pages 72–76.


Kontaktinformation

Brandon Velie
Postdoktor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); avdelningen för molekylär husdjursgenetik 

E-post: brandon.velie@slu.se