Ur SLU:s kunskapsbank

Säkrare kortisonbehandling och dopningskontroll

Senast ändrad: 27 december 2021

Hältor är ett vanligt problem hos hästar, både hos hästar som tävlar och hos de som rids på hobbynivå. För medicinsk behandling av halta hästar används ofta kortisonpreparat, till exempel dexametason. Kunskap om hur dexametason omsätts i hästkroppen är viktig för en trygg och effektiv behandling, och för pålitlig dopningskontroll.

Dexametason har flera effekter i kroppen, bland annat höjer preparatet blodsockret. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har lyckats beräkna vilken koncentration av dexametason som behövs i blodplasman för att uppnå hälften av den maximala effekten på blodsockret, ett så kallat EC50-värde.

Tillsammans med tidigare kunskap om hur snabbt dexametason försvinner ur blodet kan resultaten från denna studie användas för att bestämma hur ofta läkemedlet ska ges för bästa behandlingsresultat. Resultatet från studien kan också användas i dopningskontrollen inom hästsporten. Det finns nu större möjlighet att skilja dopning från korrekt användande av dexametason där karenstiderna följts.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.jevs.2018.11.008

Referens

Ekstrand, C. Falkenö, U. Kallings, P. Tvedten, H. Lilliehöök, I. 2019. Plasma Dexamethasone Concentration in relation to Glucose Response in the Horse. Journal of Equine Veterinary Science. 73: 75-80.


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se