Ur SLU:s kunskapsbank

Signalsubstans i ledvätska ökar vid ledinflammation

Senast ändrad: 07 oktober 2021
Häst

Nerve Growth Factor (NGF) är en signalsubstans som reglerar flera olika processer i nervsystemet. Tillväxt och utveckling, eller tvärt om celldöd, kan blir följden av en ökad mängd NGF beroende på vilken signalväg molekylen påverkar. Hos människor vet man att NGF ökar i leder som drabbats av kronisk inflammation och att ökningen verkar vara sammankopplad med graden av smärta och sjukdomsstadie. I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet har det visats att NGF även finns i leder hos häst.

I den aktuella studien analyserades ledvätska från friska och inflammerade hästleder med hjälp av ELISA, en metod som påvisar och mängdbestämmer specifika ämnen i vätskeprov. Forskarna undersökte också ledbrosk från friska och sjuka leder med hjälp av så kallad immunohistokemi, en metod som kan synliggöra och lokalisera ämnen i fasta vävnadsprover.

Studien visade att mängden NGF i leder hos häst är större både vid kronisk ledinflammation (osteoartrit) och akut, bakteriellt orsakad ledinflammation (septisk artrit). Forskarna kunde också visa att mängden av de två receptor-typer som fångar upp NGF-signalen skilde mellan friska och sjuka leder.

Resultaten som framkommit visar att signalsubstansen NGF ökar hos hästar med ledinflammation. Hos människa och hund med liknande ledinflammationer har man sedan tidigare sett minskad smärta efter en typ av behandling som minskar mängden aktivt NGF. Mer forskning behövs för att ta reda på om detta skulle kunna vara ett behandlingsalternativ även för häst.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2020.105579

Referens

A. Kendall, S. Nyström, S. Ekman, L.M. Hultén, A. Lindahl, E. Hansson, E. Skiöldebrand. Nerve growth factor in the equine joint. The Veterinary Journal (2021), volume 267, 105579


Kontaktinformation

Anna Kendall
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: 018-672356
E-post: anna.kendall@slu.se